Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 63 61 65 63
30/01 kl 01 57 59 62 61
30/01 kl 02 53 57 61 61
30/01 kl 03 50 57 59 60
30/01 kl 04 51 58 60 61
30/01 kl 05 54 60 62 62
30/01 kl 06 53 61 62 61
30/01 kl 07 55 58 59 59
30/01 kl 08 53 54 55 55
30/01 kl 09 54 48 48 50
30/01 kl 10 49 42 41 45
30/01 kl 11 45 36 35 40
30/01 kl 12 40 32 31 36
30/01 kl 13 37 31 30 34
30/01 kl 14 35 31 30 34
30/01 kl 15 34 32 33 36
30/01 kl 16 35 35 35 37
30/01 kl 17 38 38 39 41
30/01 kl 18 41 42 42 45
30/01 kl 19 45 44 44 47
30/01 kl 20 47 45 45 48
30/01 kl 21 48 45 46 47
30/01 kl 22 49 45 45 46
30/01 kl 23 45 42 43 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 91 113 57 79 61
Max fra modell: 26.01 18 92 113 56 83 65
Max fra modell: 26.01 12 91 114 60 78 63
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm