Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -62 -15 -77 -75
26/01 kl 14 -11 -14 -25 -23
26/01 kl 15 47 -12 35 38
26/01 kl 16 97 -10 87 89
26/01 kl 17 127 -7 120 121
26/01 kl 18 130 -5 125 126
26/01 kl 19 104 -4 100 101
26/01 kl 20 57 -1 56 54
26/01 kl 21 1 2 3 -3
26/01 kl 22 -53 5 -48 -54
26/01 kl 23 -93 7 -86 -93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 160 153 191 158
Laveste vannstand -86 -101 -80 -78 -50
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm