Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -109 8 -101 -107
27/01 kl 01 -94 7 -87 -92
27/01 kl 02 -53 8 -45 -50
27/01 kl 03 1 7 8 3
27/01 kl 04 52 7 59 54
27/01 kl 05 90 9 99 92
27/01 kl 06 104 10 114 108
27/01 kl 07 92 8 100 -
27/01 kl 08 56 11 67 -
27/01 kl 09 8 12 20 -
27/01 kl 10 -42 14 -28 -
27/01 kl 11 -80 18 -62 -
27/01 kl 12 -97 22 -75 -
27/01 kl 13 -84 24 -60 -
27/01 kl 14 -44 27 -17 -
27/01 kl 15 13 28 41 -
27/01 kl 16 70 27 97 -
27/01 kl 17 113 29 142 -
27/01 kl 18 132 28 160 -
27/01 kl 19 122 29 151 -
27/01 kl 20 85 28 113 -
27/01 kl 21 32 29 61 -
27/01 kl 22 -26 30 4 -
27/01 kl 23 -75 30 -45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 160 153 191 158
Laveste vannstand -86 -101 -80 -78 -50
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm