Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -106 28 -78 -
28/01 kl 01 -109 29 -80 -
28/01 kl 02 -82 29 -53 -
28/01 kl 03 -32 31 -1 -
28/01 kl 04 23 34 57 -
28/01 kl 05 71 35 106 -
28/01 kl 06 99 37 136 -
28/01 kl 07 102 38 140 -
28/01 kl 08 78 38 116 -
28/01 kl 09 36 38 74 -
28/01 kl 10 -14 40 26 -
28/01 kl 11 -60 38 -22 -
28/01 kl 12 -90 35 -55 -
28/01 kl 13 -94 35 -59 -
28/01 kl 14 -68 33 -35 -
28/01 kl 15 -19 33 14 -
28/01 kl 16 39 30 69 -
28/01 kl 17 91 28 119 -
28/01 kl 18 123 26 149 -
28/01 kl 19 129 24 153 -
28/01 kl 20 106 23 129 -
28/01 kl 21 60 25 85 -
28/01 kl 22 3 26 29 -
28/01 kl 23 -51 28 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 160 153 191 158
Laveste vannstand -86 -101 -80 -78 -50
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm