Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -79 -64 -78 -
28/01 kl 01 -81 -64 -80 -
28/01 kl 02 -56 -38 -53 -
28/01 kl 03 -6 14 -1 -
28/01 kl 04 51 73 57 -
28/01 kl 05 102 123 106 -
28/01 kl 06 131 149 136 -
28/01 kl 07 133 150 140 -
28/01 kl 08 108 126 116 -
28/01 kl 09 69 85 74 -
28/01 kl 10 21 34 26 -
28/01 kl 11 -26 -12 -22 -
28/01 kl 12 -58 -44 -55 -
28/01 kl 13 -63 -52 -59 -
28/01 kl 14 -37 -27 -35 -
28/01 kl 15 10 22 14 -
28/01 kl 16 68 79 69 -
28/01 kl 17 117 131 119 -
28/01 kl 18 148 162 149 -
28/01 kl 19 154 168 153 -
28/01 kl 20 131 144 129 -
28/01 kl 21 84 98 85 -
28/01 kl 22 26 41 29 -
28/01 kl 23 -27 -12 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 167 168 205 168
Laveste vannstand -89 -104 -81 -84 -61
Avvik gult nivå -71 -29 -28 9 -28
Avvik orange nivå -89 -47 -46 -9 -46
Avvik rødt nivå -99 -57 -56 -19 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm