Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 -75 -78 -77 -78
28/01 kl 01 -78 -80 -79 -80
28/01 kl 02 -48 -53 -52 -51
28/01 kl 03 4 -1 -1 1
28/01 kl 04 61 57 58 58
28/01 kl 05 109 106 107 107
28/01 kl 06 136 136 134 136
28/01 kl 07 136 140 138 139
28/01 kl 08 110 116 115 117
28/01 kl 09 66 74 75 76
28/01 kl 10 18 26 26 27
28/01 kl 11 -27 -22 -24 -22
28/01 kl 12 -57 -55 -55 -54
28/01 kl 13 -62 -59 -59 -59
28/01 kl 14 -37 -35 -35 -34
28/01 kl 15 14 14 13 15
28/01 kl 16 70 69 71 71
28/01 kl 17 120 119 120 122
28/01 kl 18 149 149 151 153
28/01 kl 19 150 153 156 158
28/01 kl 20 124 129 132 136
28/01 kl 21 76 85 86 92
28/01 kl 22 21 29 31 36
28/01 kl 23 -30 -23 -21 -17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 125 160 153 191 158
Max fra modell: 26.01 18 124 161 156 204 145
Max fra modell: 26.01 12 124 160 158 199 146
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm