Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 42 28 -
28/01 kl 01 28 45 29 -
28/01 kl 02 26 44 29 -
28/01 kl 03 26 46 31 -
28/01 kl 04 28 50 34 -
28/01 kl 05 31 52 35 -
28/01 kl 06 32 50 37 -
28/01 kl 07 31 48 38 -
28/01 kl 08 30 48 38 -
28/01 kl 09 33 49 38 -
28/01 kl 10 35 48 40 -
28/01 kl 11 34 48 38 -
28/01 kl 12 32 46 35 -
28/01 kl 13 31 42 35 -
28/01 kl 14 31 41 33 -
28/01 kl 15 29 41 33 -
28/01 kl 16 29 40 30 -
28/01 kl 17 26 40 28 -
28/01 kl 18 25 39 26 -
28/01 kl 19 25 39 24 -
28/01 kl 20 25 38 23 -
28/01 kl 21 24 38 25 -
28/01 kl 22 23 38 26 -
28/01 kl 23 24 39 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 43 52 102 98
Laveste værets virkning -15 5 23 26 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm