Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -93 31 -62 -
29/01 kl 01 -112 34 -78 -
29/01 kl 02 -100 36 -64 -
29/01 kl 03 -62 40 -22 -
29/01 kl 04 -8 44 36 -
29/01 kl 05 45 47 92 -
29/01 kl 06 85 49 134 -
29/01 kl 07 102 55 157 -
29/01 kl 08 92 61 153 -
29/01 kl 09 59 67 126 -
29/01 kl 10 13 70 83 -
29/01 kl 11 -35 75 40 -
29/01 kl 12 -73 84 11 -
29/01 kl 13 -92 91 -1 -
29/01 kl 14 -82 91 9 -
29/01 kl 15 -46 87 41 -
29/01 kl 16 8 79 87 -
29/01 kl 17 63 73 136 -
29/01 kl 18 105 70 175 -
29/01 kl 19 124 67 191 -
29/01 kl 20 116 63 179 -
29/01 kl 21 82 61 143 -
29/01 kl 22 32 61 93 -
29/01 kl 23 -24 63 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 160 153 191 158
Laveste vannstand -86 -101 -80 -78 -50
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm