Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -67 -48 -62 -
29/01 kl 01 -84 -63 -78 -
29/01 kl 02 -71 -47 -64 -
29/01 kl 03 -33 -4 -22 -
29/01 kl 04 20 52 36 -
29/01 kl 05 74 104 92 -
29/01 kl 06 117 153 134 -
29/01 kl 07 139 176 157 -
29/01 kl 08 133 169 153 -
29/01 kl 09 103 140 126 -
29/01 kl 10 58 96 83 -
29/01 kl 11 9 49 40 -
29/01 kl 12 -27 10 11 -
29/01 kl 13 -44 -8 -1 -
29/01 kl 14 -32 4 9 -
29/01 kl 15 5 42 41 -
29/01 kl 16 59 97 87 -
29/01 kl 17 118 153 136 -
29/01 kl 18 158 191 175 -
29/01 kl 19 173 205 191 -
29/01 kl 20 165 200 179 -
29/01 kl 21 132 173 143 -
29/01 kl 22 85 131 93 -
29/01 kl 23 32 78 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 167 168 205 168
Laveste vannstand -89 -104 -81 -84 -61
Avvik gult nivå -71 -29 -28 9 -28
Avvik orange nivå -89 -47 -46 -9 -46
Avvik rødt nivå -99 -57 -56 -19 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm