Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 -68 -62 -60 -58
29/01 kl 01 -81 -78 -78 -77
29/01 kl 02 -68 -64 -63 -65
29/01 kl 03 -27 -22 -22 -26
29/01 kl 04 27 36 34 31
29/01 kl 05 80 92 90 86
29/01 kl 06 121 134 134 130
29/01 kl 07 141 157 156 151
29/01 kl 08 137 153 153 148
29/01 kl 09 112 126 124 124
29/01 kl 10 70 83 80 85
29/01 kl 11 24 40 39 37
29/01 kl 12 -15 11 10 -6
29/01 kl 13 -36 -1 -4 -29
29/01 kl 14 -24 9 9 -18
29/01 kl 15 18 41 47 20
29/01 kl 16 79 87 102 73
29/01 kl 17 141 136 156 129
29/01 kl 18 187 175 195 175
29/01 kl 19 204 191 204 199
29/01 kl 20 193 179 183 193
29/01 kl 21 160 143 138 157
29/01 kl 22 108 93 87 106
29/01 kl 23 55 39 34 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 125 160 153 191 158
Max fra modell: 26.01 18 124 161 156 204 145
Max fra modell: 26.01 12 124 160 158 199 146
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm