Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 26 45 31 -
29/01 kl 01 28 49 34 -
29/01 kl 02 29 53 36 -
29/01 kl 03 29 58 40 -
29/01 kl 04 28 60 44 -
29/01 kl 05 29 59 47 -
29/01 kl 06 32 68 49 -
29/01 kl 07 37 74 55 -
29/01 kl 08 41 77 61 -
29/01 kl 09 44 81 67 -
29/01 kl 10 45 83 70 -
29/01 kl 11 44 84 75 -
29/01 kl 12 46 83 84 -
29/01 kl 13 48 84 91 -
29/01 kl 14 50 86 91 -
29/01 kl 15 51 88 87 -
29/01 kl 16 51 89 79 -
29/01 kl 17 55 90 73 -
29/01 kl 18 53 86 70 -
29/01 kl 19 49 81 67 -
29/01 kl 20 49 84 63 -
29/01 kl 21 50 91 61 -
29/01 kl 22 53 99 61 -
29/01 kl 23 56 102 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 43 52 102 98
Laveste værets virkning -15 5 23 26 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm