Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -72 65 -7 -
30/01 kl 01 -103 67 -36 -
30/01 kl 02 -108 69 -39 -
30/01 kl 03 -84 67 -17 -
30/01 kl 04 -38 61 23 -
30/01 kl 05 16 58 74 -
30/01 kl 06 63 61 124 -
30/01 kl 07 92 63 155 -
30/01 kl 08 96 62 158 -
30/01 kl 09 77 57 134 -
30/01 kl 10 38 54 92 -
30/01 kl 11 -8 51 43 -
30/01 kl 12 -50 44 -6 -
30/01 kl 13 -79 37 -42 -
30/01 kl 14 -85 35 -50 -
30/01 kl 15 -64 34 -30 -
30/01 kl 16 -20 30 10 -
30/01 kl 17 32 25 57 -
30/01 kl 18 80 19 99 -
30/01 kl 19 111 16 127 -
30/01 kl 20 117 17 134 -
30/01 kl 21 97 19 116 -
30/01 kl 22 56 19 75 -
30/01 kl 23 5 18 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 160 153 191 158
Laveste vannstand -86 -101 -80 -78 -50
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm