Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 132 -15 117 119
26/01 kl 14 183 -14 169 171
26/01 kl 15 241 -12 229 232
26/01 kl 16 291 -10 281 283
26/01 kl 17 321 -7 314 315
26/01 kl 18 324 -5 319 320
26/01 kl 19 298 -4 294 295
26/01 kl 20 251 -1 250 248
26/01 kl 21 195 2 197 191
26/01 kl 22 141 5 146 140
26/01 kl 23 101 7 108 101

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 354 347 385 352
Laveste vannstand 108 93 114 116 144
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm