Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 90 - - 85
26/01 kl 13 119 117 117 117
26/01 kl 14 171 169 168 168
26/01 kl 15 232 229 229 229
26/01 kl 16 283 281 281 281
26/01 kl 17 315 314 314 314
26/01 kl 18 320 319 318 318
26/01 kl 19 295 294 294 294
26/01 kl 20 248 250 250 249
26/01 kl 21 191 197 196 196
26/01 kl 22 140 146 146 145
26/01 kl 23 101 108 108 106

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 319 354 347 385 352
Max fra modell: 26.01 18 318 355 350 398 339
Max fra modell: 26.01 12 318 354 352 393 340
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm