Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 -15 -15 -15 -13
26/01 kl 14 -15 -14 -14 -12
26/01 kl 15 -13 -12 -12 -9
26/01 kl 16 -12 -10 -10 -8
26/01 kl 17 -10 -8 -7 -6
26/01 kl 18 -8 -5 -5 -4
26/01 kl 19 -5 -2 -4 -3
26/01 kl 20 -2 1 -1 -3
26/01 kl 21 1 3 2 -4
26/01 kl 22 2 5 5 -1
26/01 kl 23 4 6 7 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 43 52 102 98
Laveste værets virkning -15 5 23 26 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm