Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 85 8 93 87
27/01 kl 01 100 7 107 102
27/01 kl 02 141 8 149 144
27/01 kl 03 195 7 202 197
27/01 kl 04 246 7 253 248
27/01 kl 05 284 9 293 286
27/01 kl 06 298 10 308 302
27/01 kl 07 286 8 294 -
27/01 kl 08 250 11 261 -
27/01 kl 09 202 12 214 -
27/01 kl 10 152 14 166 -
27/01 kl 11 114 18 132 -
27/01 kl 12 97 22 119 -
27/01 kl 13 110 24 134 -
27/01 kl 14 150 27 177 -
27/01 kl 15 207 28 235 -
27/01 kl 16 264 27 291 -
27/01 kl 17 307 29 336 -
27/01 kl 18 326 28 354 -
27/01 kl 19 316 29 345 -
27/01 kl 20 279 28 307 -
27/01 kl 21 226 29 255 -
27/01 kl 22 168 30 198 -
27/01 kl 23 119 30 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 354 347 385 352
Laveste vannstand 108 93 114 116 144
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm