Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 87 93 92 91
27/01 kl 01 102 107 107 107
27/01 kl 02 144 149 149 149
27/01 kl 03 197 202 202 202
27/01 kl 04 248 253 253 253
27/01 kl 05 286 293 292 292
27/01 kl 06 302 308 307 306
27/01 kl 07 290 294 294 294
27/01 kl 08 256 261 261 261
27/01 kl 09 211 214 215 215
27/01 kl 10 164 166 166 167
27/01 kl 11 130 132 134 133
27/01 kl 12 118 119 119 119
27/01 kl 13 134 134 133 134
27/01 kl 14 177 177 176 176
27/01 kl 15 236 235 236 235
27/01 kl 16 292 291 292 292
27/01 kl 17 333 336 337 335
27/01 kl 18 350 354 355 354
27/01 kl 19 339 345 345 343
27/01 kl 20 302 307 307 307
27/01 kl 21 249 255 256 254
27/01 kl 22 195 198 199 197
27/01 kl 23 146 149 149 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 319 354 347 385 352
Max fra modell: 26.01 18 318 355 350 398 339
Max fra modell: 26.01 12 318 354 352 393 340
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm