Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 5 7 8 2
27/01 kl 01 6 9 7 2
27/01 kl 02 7 10 8 3
27/01 kl 03 7 10 7 2
27/01 kl 04 5 9 7 2
27/01 kl 05 6 10 9 2
27/01 kl 06 7 11 10 4
27/01 kl 07 7 11 8 -
27/01 kl 08 10 14 11 -
27/01 kl 09 12 16 12 -
27/01 kl 10 13 17 14 -
27/01 kl 11 16 20 18 -
27/01 kl 12 18 23 22 -
27/01 kl 13 19 25 24 -
27/01 kl 14 22 28 27 -
27/01 kl 15 24 32 28 -
27/01 kl 16 25 32 27 -
27/01 kl 17 24 32 29 -
27/01 kl 18 25 35 28 -
27/01 kl 19 28 39 29 -
27/01 kl 20 28 40 28 -
27/01 kl 21 28 42 29 -
27/01 kl 22 29 43 30 -
27/01 kl 23 28 43 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 43 52 102 98
Laveste værets virkning -15 5 23 26 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm