Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 88 28 116 -
28/01 kl 01 85 29 114 -
28/01 kl 02 112 29 141 -
28/01 kl 03 162 31 193 -
28/01 kl 04 217 34 251 -
28/01 kl 05 265 35 300 -
28/01 kl 06 293 37 330 -
28/01 kl 07 296 38 334 -
28/01 kl 08 272 38 310 -
28/01 kl 09 230 38 268 -
28/01 kl 10 180 40 220 -
28/01 kl 11 134 38 172 -
28/01 kl 12 104 35 139 -
28/01 kl 13 100 35 135 -
28/01 kl 14 126 33 159 -
28/01 kl 15 175 33 208 -
28/01 kl 16 233 30 263 -
28/01 kl 17 285 28 313 -
28/01 kl 18 317 26 343 -
28/01 kl 19 323 24 347 -
28/01 kl 20 300 23 323 -
28/01 kl 21 254 25 279 -
28/01 kl 22 197 26 223 -
28/01 kl 23 143 28 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 354 347 385 352
Laveste vannstand 108 93 114 116 144
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm