Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 115 130 116 -
28/01 kl 01 113 130 114 -
28/01 kl 02 138 156 141 -
28/01 kl 03 188 208 193 -
28/01 kl 04 245 267 251 -
28/01 kl 05 296 317 300 -
28/01 kl 06 325 343 330 -
28/01 kl 07 327 344 334 -
28/01 kl 08 302 320 310 -
28/01 kl 09 263 279 268 -
28/01 kl 10 215 228 220 -
28/01 kl 11 168 182 172 -
28/01 kl 12 136 150 139 -
28/01 kl 13 131 142 135 -
28/01 kl 14 157 167 159 -
28/01 kl 15 204 216 208 -
28/01 kl 16 262 273 263 -
28/01 kl 17 311 325 313 -
28/01 kl 18 342 356 343 -
28/01 kl 19 348 362 347 -
28/01 kl 20 325 338 323 -
28/01 kl 21 278 292 279 -
28/01 kl 22 220 235 223 -
28/01 kl 23 167 182 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 361 362 399 362
Laveste vannstand 105 90 113 110 133
Avvik gult nivå -71 -29 -28 9 -28
Avvik orange nivå -89 -47 -46 -9 -46
Avvik rødt nivå -99 -57 -56 -19 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm