Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 119 116 117 116
28/01 kl 01 116 114 115 114
28/01 kl 02 146 141 142 143
28/01 kl 03 198 193 193 195
28/01 kl 04 255 251 252 252
28/01 kl 05 303 300 301 301
28/01 kl 06 330 330 328 330
28/01 kl 07 330 334 332 333
28/01 kl 08 304 310 309 311
28/01 kl 09 260 268 269 270
28/01 kl 10 212 220 220 221
28/01 kl 11 167 172 170 172
28/01 kl 12 137 139 139 140
28/01 kl 13 132 135 135 135
28/01 kl 14 157 159 159 160
28/01 kl 15 208 208 207 209
28/01 kl 16 264 263 265 265
28/01 kl 17 314 313 314 316
28/01 kl 18 343 343 345 347
28/01 kl 19 344 347 350 352
28/01 kl 20 318 323 326 330
28/01 kl 21 270 279 280 286
28/01 kl 22 215 223 225 230
28/01 kl 23 164 171 173 177

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 319 354 347 385 352
Max fra modell: 26.01 18 318 355 350 398 339
Max fra modell: 26.01 12 318 354 352 393 340
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm