Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 101 31 132 -
29/01 kl 01 82 34 116 -
29/01 kl 02 94 36 130 -
29/01 kl 03 132 40 172 -
29/01 kl 04 186 44 230 -
29/01 kl 05 239 47 286 -
29/01 kl 06 279 49 328 -
29/01 kl 07 296 55 351 -
29/01 kl 08 286 61 347 -
29/01 kl 09 253 67 320 -
29/01 kl 10 207 70 277 -
29/01 kl 11 159 75 234 -
29/01 kl 12 121 84 205 -
29/01 kl 13 102 91 193 -
29/01 kl 14 112 91 203 -
29/01 kl 15 148 87 235 -
29/01 kl 16 202 79 281 -
29/01 kl 17 257 73 330 -
29/01 kl 18 299 70 369 -
29/01 kl 19 318 67 385 -
29/01 kl 20 310 63 373 -
29/01 kl 21 276 61 337 -
29/01 kl 22 226 61 287 -
29/01 kl 23 170 63 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 354 347 385 352
Laveste vannstand 108 93 114 116 144
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm