Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 127 146 132 -
29/01 kl 01 110 131 116 -
29/01 kl 02 123 147 130 -
29/01 kl 03 161 190 172 -
29/01 kl 04 214 246 230 -
29/01 kl 05 268 298 286 -
29/01 kl 06 311 347 328 -
29/01 kl 07 333 370 351 -
29/01 kl 08 327 363 347 -
29/01 kl 09 297 334 320 -
29/01 kl 10 252 290 277 -
29/01 kl 11 203 243 234 -
29/01 kl 12 167 204 205 -
29/01 kl 13 150 186 193 -
29/01 kl 14 162 198 203 -
29/01 kl 15 199 236 235 -
29/01 kl 16 253 291 281 -
29/01 kl 17 312 347 330 -
29/01 kl 18 352 385 369 -
29/01 kl 19 367 399 385 -
29/01 kl 20 359 394 373 -
29/01 kl 21 326 367 337 -
29/01 kl 22 279 325 287 -
29/01 kl 23 226 272 233 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 361 362 399 362
Laveste vannstand 105 90 113 110 133
Avvik gult nivå -71 -29 -28 9 -28
Avvik orange nivå -89 -47 -46 -9 -46
Avvik rødt nivå -99 -57 -56 -19 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm