Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 126 132 134 136
29/01 kl 01 113 116 116 117
29/01 kl 02 126 130 131 129
29/01 kl 03 167 172 172 168
29/01 kl 04 221 230 228 225
29/01 kl 05 274 286 284 280
29/01 kl 06 315 328 328 324
29/01 kl 07 335 351 350 345
29/01 kl 08 331 347 347 342
29/01 kl 09 306 320 318 318
29/01 kl 10 264 277 274 279
29/01 kl 11 218 234 233 231
29/01 kl 12 179 205 204 188
29/01 kl 13 158 193 190 165
29/01 kl 14 170 203 203 176
29/01 kl 15 212 235 241 214
29/01 kl 16 273 281 296 267
29/01 kl 17 335 330 350 323
29/01 kl 18 381 369 389 369
29/01 kl 19 398 385 398 393
29/01 kl 20 387 373 377 387
29/01 kl 21 354 337 332 351
29/01 kl 22 302 287 281 300
29/01 kl 23 249 233 228 242

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 319 354 347 385 352
Max fra modell: 26.01 18 318 355 350 398 339
Max fra modell: 26.01 12 318 354 352 393 340
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm