Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 122 65 187 -
30/01 kl 01 91 67 158 -
30/01 kl 02 86 69 155 -
30/01 kl 03 110 67 177 -
30/01 kl 04 156 61 217 -
30/01 kl 05 210 58 268 -
30/01 kl 06 257 61 318 -
30/01 kl 07 286 63 349 -
30/01 kl 08 290 62 352 -
30/01 kl 09 271 57 328 -
30/01 kl 10 232 54 286 -
30/01 kl 11 186 51 237 -
30/01 kl 12 144 44 188 -
30/01 kl 13 115 37 152 -
30/01 kl 14 109 35 144 -
30/01 kl 15 130 34 164 -
30/01 kl 16 174 30 204 -
30/01 kl 17 226 25 251 -
30/01 kl 18 274 19 293 -
30/01 kl 19 305 16 321 -
30/01 kl 20 311 17 328 -
30/01 kl 21 291 19 310 -
30/01 kl 22 250 19 269 -
30/01 kl 23 199 18 217 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 354 347 385 352
Laveste vannstand 108 93 114 116 144
Avvik gult nivå -71 -36 -43 -5 -38
Avvik orange nivå -89 -54 -61 -23 -56
Avvik rødt nivå -99 -64 -71 -33 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm