Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 53 97 65 -
30/01 kl 01 51 95 67 -
30/01 kl 02 50 98 69 -
30/01 kl 03 48 95 67 -
30/01 kl 04 49 88 61 -
30/01 kl 05 50 84 58 -
30/01 kl 06 46 81 61 -
30/01 kl 07 44 76 63 -
30/01 kl 08 41 72 62 -
30/01 kl 09 38 71 57 -
30/01 kl 10 35 72 54 -
30/01 kl 11 30 68 51 -
30/01 kl 12 26 66 44 -
30/01 kl 13 25 62 37 -
30/01 kl 14 24 59 35 -
30/01 kl 15 21 57 34 -
30/01 kl 16 16 55 30 -
30/01 kl 17 11 52 25 -
30/01 kl 18 12 49 19 -
30/01 kl 19 13 47 16 -
30/01 kl 20 11 45 17 -
30/01 kl 21 9 44 19 -
30/01 kl 22 9 44 19 -
30/01 kl 23 8 47 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 43 52 102 98
Laveste værets virkning -15 5 23 26 8
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm