Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -1 18 17 13
26/01 kl 14 3 13 16 10
26/01 kl 15 6 8 14 8
26/01 kl 16 10 5 15 15
26/01 kl 17 14 6 20 18
26/01 kl 18 15 8 23 22
26/01 kl 19 11 18 29 31
26/01 kl 20 5 29 34 36
26/01 kl 21 0 41 41 32
26/01 kl 22 -4 48 44 31
26/01 kl 23 -6 54 48 32

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 75 13 33 9
Laveste vannstand 14 -1 -8 -3 -24
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm