Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -7 4 -3 -
28/01 kl 01 -3 4 1 -
28/01 kl 02 4 5 9 -
28/01 kl 03 7 6 13 -
28/01 kl 04 9 4 13 -
28/01 kl 05 11 -1 10 -
28/01 kl 06 13 -3 10 -
28/01 kl 07 12 -4 8 -
28/01 kl 08 7 -2 5 -
28/01 kl 09 1 0 1 -
28/01 kl 10 -4 1 -3 -
28/01 kl 11 -8 3 -5 -
28/01 kl 12 -10 2 -8 -
28/01 kl 13 -7 2 -5 -
28/01 kl 14 -2 3 1 -
28/01 kl 15 2 2 4 -
28/01 kl 16 4 2 6 -
28/01 kl 17 6 0 6 -
28/01 kl 18 10 -4 6 -
28/01 kl 19 12 -6 6 -
28/01 kl 20 9 -6 3 -
28/01 kl 21 4 -5 -1 -
28/01 kl 22 -1 -3 -4 -
28/01 kl 23 -5 1 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 75 13 33 9
Laveste vannstand 14 -1 -8 -3 -24
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm