Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -8 5 -3 -
29/01 kl 01 -7 8 1 -
29/01 kl 02 -2 8 6 -
29/01 kl 03 4 8 12 -
29/01 kl 04 7 7 14 -
29/01 kl 05 8 7 15 -
29/01 kl 06 11 7 18 -
29/01 kl 07 13 8 21 -
29/01 kl 08 10 11 21 -
29/01 kl 09 4 14 18 -
29/01 kl 10 0 16 16 -
29/01 kl 11 -5 18 13 -
29/01 kl 12 -9 18 9 -
29/01 kl 13 -10 19 9 -
29/01 kl 14 -6 18 12 -
29/01 kl 15 -1 18 17 -
29/01 kl 16 2 18 20 -
29/01 kl 17 4 19 23 -
29/01 kl 18 7 20 27 -
29/01 kl 19 11 20 31 -
29/01 kl 20 11 22 33 -
29/01 kl 21 7 21 28 -
29/01 kl 22 2 21 23 -
29/01 kl 23 -2 19 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 75 13 33 9
Laveste vannstand 14 -1 -8 -3 -24
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm