Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -7 16 9 -
30/01 kl 01 -9 12 3 -
30/01 kl 02 -7 9 2 -
30/01 kl 03 -1 5 4 -
30/01 kl 04 3 2 5 -
30/01 kl 05 6 0 6 -
30/01 kl 06 9 -2 7 -
30/01 kl 07 12 -4 8 -
30/01 kl 08 13 -8 5 -
30/01 kl 09 9 -11 -2 -
30/01 kl 10 4 -14 -10 -
30/01 kl 11 -1 -15 -16 -
30/01 kl 12 -6 -15 -21 -
30/01 kl 13 -9 -15 -24 -
30/01 kl 14 -9 -14 -23 -
30/01 kl 15 -5 -14 -19 -
30/01 kl 16 -1 -14 -15 -
30/01 kl 17 1 -14 -13 -
30/01 kl 18 3 -14 -11 -
30/01 kl 19 8 -13 -5 -
30/01 kl 20 11 -12 -1 -
30/01 kl 21 10 -10 0 -
30/01 kl 22 6 -8 -2 -
30/01 kl 23 2 -6 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 75 13 33 9
Laveste vannstand 14 -1 -8 -3 -24
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm