Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -2 14 9 -
30/01 kl 01 -6 10 3 -
30/01 kl 02 -8 9 2 -
30/01 kl 03 -6 12 4 -
30/01 kl 04 -7 14 5 -
30/01 kl 05 -10 14 6 -
30/01 kl 06 -11 14 7 -
30/01 kl 07 -13 15 8 -
30/01 kl 08 -16 14 5 -
30/01 kl 09 -24 8 -2 -
30/01 kl 10 -31 1 -10 -
30/01 kl 11 -38 -4 -16 -
30/01 kl 12 -44 -10 -21 -
30/01 kl 13 -47 -13 -24 -
30/01 kl 14 -47 -14 -23 -
30/01 kl 15 -43 -8 -19 -
30/01 kl 16 -40 -4 -15 -
30/01 kl 17 -38 -1 -13 -
30/01 kl 18 -36 6 -11 -
30/01 kl 19 -30 17 -5 -
30/01 kl 20 -25 25 -1 -
30/01 kl 21 -25 29 0 -
30/01 kl 22 -27 30 -2 -
30/01 kl 23 -29 30 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 58 83 20 51 30
Laveste vannstand 8 -3 -11 -7 -47
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm