Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 5 21 16 -
30/01 kl 01 3 19 12 -
30/01 kl 02 -1 16 9 -
30/01 kl 03 -5 13 5 -
30/01 kl 04 -10 11 2 -
30/01 kl 05 -16 8 0 -
30/01 kl 06 -20 5 -2 -
30/01 kl 07 -25 3 -4 -
30/01 kl 08 -29 1 -8 -
30/01 kl 09 -33 -1 -11 -
30/01 kl 10 -35 -3 -14 -
30/01 kl 11 -37 -3 -15 -
30/01 kl 12 -38 -4 -15 -
30/01 kl 13 -38 -4 -15 -
30/01 kl 14 -38 -5 -14 -
30/01 kl 15 -38 -3 -14 -
30/01 kl 16 -39 -3 -14 -
30/01 kl 17 -39 -2 -14 -
30/01 kl 18 -39 3 -14 -
30/01 kl 19 -38 9 -13 -
30/01 kl 20 -36 14 -12 -
30/01 kl 21 -35 19 -10 -
30/01 kl 22 -33 24 -8 -
30/01 kl 23 -31 28 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 74 17 43 28
Laveste værets virkning -3 3 -5 1 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm