Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 56 18 74 70
26/01 kl 14 60 13 73 67
26/01 kl 15 63 8 71 65
26/01 kl 16 67 5 72 72
26/01 kl 17 71 6 77 75
26/01 kl 18 72 8 80 79
26/01 kl 19 68 18 86 88
26/01 kl 20 62 29 91 93
26/01 kl 21 57 41 98 89
26/01 kl 22 53 48 101 88
26/01 kl 23 51 54 105 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 70 90 66
Laveste vannstand 71 56 49 54 33
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm