Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 74 74 74 70
26/01 kl 14 70 72 73 67
26/01 kl 15 68 70 71 65
26/01 kl 16 65 71 72 72
26/01 kl 17 68 75 77 75
26/01 kl 18 73 82 80 79
26/01 kl 19 80 90 86 88
26/01 kl 20 89 100 91 93
26/01 kl 21 98 108 98 89
26/01 kl 22 103 111 101 88
26/01 kl 23 107 115 105 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 140 77 108 87
Laveste vannstand 65 54 46 50 10
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm