Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 53 57 110 93
27/01 kl 01 59 58 117 104
27/01 kl 02 64 53 117 112
27/01 kl 03 65 52 117 113
27/01 kl 04 67 51 118 113
27/01 kl 05 70 55 125 116
27/01 kl 06 71 59 130 113
27/01 kl 07 67 65 132 -
27/01 kl 08 61 64 125 -
27/01 kl 09 55 58 113 -
27/01 kl 10 51 51 102 -
27/01 kl 11 48 46 94 -
27/01 kl 12 48 42 90 -
27/01 kl 13 53 36 89 -
27/01 kl 14 58 30 88 -
27/01 kl 15 61 26 87 -
27/01 kl 16 63 22 85 -
27/01 kl 17 67 19 86 -
27/01 kl 18 70 17 87 -
27/01 kl 19 69 14 83 -
27/01 kl 20 64 13 77 -
27/01 kl 21 59 9 68 -
27/01 kl 22 54 7 61 -
27/01 kl 23 51 5 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 70 90 66
Laveste vannstand 71 56 49 54 33
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm