Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 109 119 110 93
27/01 kl 01 111 123 117 104
27/01 kl 02 108 120 117 112
27/01 kl 03 103 115 117 113
27/01 kl 04 105 116 118 113
27/01 kl 05 115 126 125 116
27/01 kl 06 125 135 130 113
27/01 kl 07 129 140 132 -
27/01 kl 08 124 135 125 -
27/01 kl 09 113 123 113 -
27/01 kl 10 103 112 102 -
27/01 kl 11 93 102 94 -
27/01 kl 12 86 95 90 -
27/01 kl 13 86 96 89 -
27/01 kl 14 87 96 88 -
27/01 kl 15 86 96 87 -
27/01 kl 16 82 93 85 -
27/01 kl 17 81 93 86 -
27/01 kl 18 82 93 87 -
27/01 kl 19 78 90 83 -
27/01 kl 20 72 84 77 -
27/01 kl 21 64 76 68 -
27/01 kl 22 58 70 61 -
27/01 kl 23 54 65 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 140 77 108 87
Laveste vannstand 65 54 46 50 10
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm