Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 50 4 54 -
28/01 kl 01 54 4 58 -
28/01 kl 02 61 5 66 -
28/01 kl 03 64 6 70 -
28/01 kl 04 66 4 70 -
28/01 kl 05 68 -1 67 -
28/01 kl 06 70 -3 67 -
28/01 kl 07 69 -4 65 -
28/01 kl 08 64 -2 62 -
28/01 kl 09 58 0 58 -
28/01 kl 10 53 1 54 -
28/01 kl 11 49 3 52 -
28/01 kl 12 47 2 49 -
28/01 kl 13 50 2 52 -
28/01 kl 14 55 3 58 -
28/01 kl 15 59 2 61 -
28/01 kl 16 61 2 63 -
28/01 kl 17 63 0 63 -
28/01 kl 18 67 -4 63 -
28/01 kl 19 69 -6 63 -
28/01 kl 20 66 -6 60 -
28/01 kl 21 61 -5 56 -
28/01 kl 22 56 -3 53 -
28/01 kl 23 52 1 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 70 90 66
Laveste vannstand 71 56 49 54 33
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm