Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 52 63 54 -
28/01 kl 01 56 67 58 -
28/01 kl 02 64 74 66 -
28/01 kl 03 67 77 70 -
28/01 kl 04 66 77 70 -
28/01 kl 05 66 76 67 -
28/01 kl 06 66 77 67 -
28/01 kl 07 64 75 65 -
28/01 kl 08 60 70 62 -
28/01 kl 09 55 64 58 -
28/01 kl 10 52 60 54 -
28/01 kl 11 48 57 52 -
28/01 kl 12 46 54 49 -
28/01 kl 13 49 57 52 -
28/01 kl 14 54 61 58 -
28/01 kl 15 57 64 61 -
28/01 kl 16 60 67 63 -
28/01 kl 17 61 68 63 -
28/01 kl 18 64 71 63 -
28/01 kl 19 65 74 63 -
28/01 kl 20 64 74 60 -
28/01 kl 21 61 73 56 -
28/01 kl 22 57 71 53 -
28/01 kl 23 52 69 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 140 77 108 87
Laveste vannstand 65 54 46 50 10
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm