Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 2 13 4 -
28/01 kl 01 2 13 4 -
28/01 kl 02 3 13 5 -
28/01 kl 03 3 13 6 -
28/01 kl 04 0 11 4 -
28/01 kl 05 -2 8 -1 -
28/01 kl 06 -4 7 -3 -
28/01 kl 07 -5 6 -4 -
28/01 kl 08 -4 6 -2 -
28/01 kl 09 -3 6 0 -
28/01 kl 10 -1 7 1 -
28/01 kl 11 -1 8 3 -
28/01 kl 12 -1 7 2 -
28/01 kl 13 -1 7 2 -
28/01 kl 14 -1 6 3 -
28/01 kl 15 -2 5 2 -
28/01 kl 16 -1 6 2 -
28/01 kl 17 -2 5 0 -
28/01 kl 18 -3 4 -4 -
28/01 kl 19 -4 5 -6 -
28/01 kl 20 -2 8 -6 -
28/01 kl 21 0 12 -5 -
28/01 kl 22 1 15 -3 -
28/01 kl 23 0 17 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 64 74 17 43 28
Laveste værets virkning -3 3 -5 1 -39
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm