Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 49 5 54 -
29/01 kl 01 50 8 58 -
29/01 kl 02 55 8 63 -
29/01 kl 03 61 8 69 -
29/01 kl 04 64 7 71 -
29/01 kl 05 65 7 72 -
29/01 kl 06 68 7 75 -
29/01 kl 07 70 8 78 -
29/01 kl 08 67 11 78 -
29/01 kl 09 61 14 75 -
29/01 kl 10 57 16 73 -
29/01 kl 11 52 18 70 -
29/01 kl 12 48 18 66 -
29/01 kl 13 47 19 66 -
29/01 kl 14 51 18 69 -
29/01 kl 15 56 18 74 -
29/01 kl 16 59 18 77 -
29/01 kl 17 61 19 80 -
29/01 kl 18 64 20 84 -
29/01 kl 19 68 20 88 -
29/01 kl 20 68 22 90 -
29/01 kl 21 64 21 85 -
29/01 kl 22 59 21 80 -
29/01 kl 23 55 19 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 70 90 66
Laveste vannstand 71 56 49 54 33
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm