Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 50 70 54 -
29/01 kl 01 52 74 58 -
29/01 kl 02 58 81 63 -
29/01 kl 03 66 90 69 -
29/01 kl 04 73 94 71 -
29/01 kl 05 77 97 72 -
29/01 kl 06 82 100 75 -
29/01 kl 07 85 102 78 -
29/01 kl 08 83 100 78 -
29/01 kl 09 78 96 75 -
29/01 kl 10 73 92 73 -
29/01 kl 11 69 89 70 -
29/01 kl 12 66 86 66 -
29/01 kl 13 67 88 66 -
29/01 kl 14 72 92 69 -
29/01 kl 15 77 97 74 -
29/01 kl 16 79 101 77 -
29/01 kl 17 80 104 80 -
29/01 kl 18 82 106 84 -
29/01 kl 19 85 108 88 -
29/01 kl 20 83 104 90 -
29/01 kl 21 78 97 85 -
29/01 kl 22 70 87 80 -
29/01 kl 23 63 78 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 140 77 108 87
Laveste vannstand 65 54 46 50 10
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm