Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 50 16 66 -
30/01 kl 01 48 12 60 -
30/01 kl 02 50 9 59 -
30/01 kl 03 56 5 61 -
30/01 kl 04 60 2 62 -
30/01 kl 05 63 0 63 -
30/01 kl 06 66 -2 64 -
30/01 kl 07 69 -4 65 -
30/01 kl 08 70 -8 62 -
30/01 kl 09 66 -11 55 -
30/01 kl 10 61 -14 47 -
30/01 kl 11 56 -15 41 -
30/01 kl 12 51 -15 36 -
30/01 kl 13 48 -15 33 -
30/01 kl 14 48 -14 34 -
30/01 kl 15 52 -14 38 -
30/01 kl 16 56 -14 42 -
30/01 kl 17 58 -14 44 -
30/01 kl 18 60 -14 46 -
30/01 kl 19 65 -13 52 -
30/01 kl 20 68 -12 56 -
30/01 kl 21 67 -10 57 -
30/01 kl 22 63 -8 55 -
30/01 kl 23 59 -6 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 70 90 66
Laveste vannstand 71 56 49 54 33
Avvik gult nivå -56 -29 -91 -71 -95
Avvik orange nivå -82 -55 -117 -97 -121
Avvik rødt nivå -94 -67 -129 -109 -133
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm