Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 55 71 66 -
30/01 kl 01 51 67 60 -
30/01 kl 02 49 66 59 -
30/01 kl 03 51 69 61 -
30/01 kl 04 50 71 62 -
30/01 kl 05 47 71 63 -
30/01 kl 06 46 71 64 -
30/01 kl 07 44 72 65 -
30/01 kl 08 41 71 62 -
30/01 kl 09 33 65 55 -
30/01 kl 10 26 58 47 -
30/01 kl 11 19 53 41 -
30/01 kl 12 13 47 36 -
30/01 kl 13 10 44 33 -
30/01 kl 14 10 43 34 -
30/01 kl 15 14 49 38 -
30/01 kl 16 17 53 42 -
30/01 kl 17 19 56 44 -
30/01 kl 18 21 63 46 -
30/01 kl 19 27 74 52 -
30/01 kl 20 32 82 56 -
30/01 kl 21 32 86 57 -
30/01 kl 22 30 87 55 -
30/01 kl 23 28 87 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 140 77 108 87
Laveste vannstand 65 54 46 50 10
Avvik gult nivå -46 -21 -84 -53 -74
Avvik orange nivå -72 -47 -110 -79 -100
Avvik rødt nivå -84 -59 -122 -91 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm