Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 66 66 70 68
30/01 kl 01 60 60 64 65
30/01 kl 02 56 59 61 64
30/01 kl 03 55 61 64 68
30/01 kl 04 54 62 65 68
30/01 kl 05 53 63 66 66
30/01 kl 06 55 64 67 66
30/01 kl 07 59 65 67 66
30/01 kl 08 59 62 64 65
30/01 kl 09 57 55 56 59
30/01 kl 10 51 47 47 52
30/01 kl 11 47 41 40 46
30/01 kl 12 40 36 35 41
30/01 kl 13 35 33 33 39
30/01 kl 14 33 34 35 39
30/01 kl 15 34 38 40 43
30/01 kl 16 36 42 44 47
30/01 kl 17 37 44 45 49
30/01 kl 18 40 46 46 50
30/01 kl 19 48 52 52 56
30/01 kl 20 55 56 57 60
30/01 kl 21 58 57 57 61
30/01 kl 22 55 55 56 57
30/01 kl 23 53 53 54 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 105 132 70 90 66
Max fra modell: 26.01 18 106 132 70 97 70
Max fra modell: 26.01 12 107 133 75 90 68
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +7 cm