Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 265 143
5 år 280 158
10 år 286 164
20 år 292 170
50 år 300 178
100 år 304 182

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
12. jan 1993 306 184
27. feb 1990 300 178
25. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
299 177
5. des 1979 292 170
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
292 170
25. jan 2008 Ekstremvær: Sondre
292 170
1. jan 1992 Ekstremvær: Nyttårsorkanen
290 168
2. nov 1971 290 168
3. jan 1991 287 165
15. feb 1989 286 164

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 265 143
Orange 281 159
Rødt 296 174

Informasjonsside om Ålesund

Datagrunnlag 1961-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -132
5 år -21 -143
10 år -26 -148
20 år -31 -153
50 år -36 -158
100 år -40 -162

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. feb 1996 -37 -159
18. mar 1980 -34 -156
26. feb 1971 -29 -151
9. apr 1986 -26 -148
20. mar 2007 -25 -147

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
306 184
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
241 119
Middel høyvann 183 61
Middelvann 122 0
Middel lavvann 60 -62
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -22
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-37 -159
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.