Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 279 149
5 år 298 168
10 år 306 176
20 år 314 184
50 år 324 194
100 år 331 201

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
329 199
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
304 174
15. des 2004 300 170
25. des 2015 300 170
9. jan 1993 298 168
11. jan 2009 296 166
11. des 1992 295 165
27. feb 1998 295 165
28. okt 2003 Ekstremvær: Bengt
293 163
27. nov 2015 293 163

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 279 149
Orange 298 168
Rødt 314 184

Informasjonsside om Andenes

Datagrunnlag 1991-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -12 -143
5 år -24 -154
10 år -29 -159
20 år -33 -163
50 år -38 -168
100 år -42 -172

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
7. apr 1993 -31 -161
9. feb 1993 -28 -158
1. mar 2006 -26 -156
21. mar 2015 -25 -155
17. apr 2003 -24 -154

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
329 199
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
256 126
Middel høyvann 197 67
Middelvann 130 0
Middel lavvann 64 -66
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -130
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-30 -160
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.