Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 312 166
5 år 327 181
10 år 334 188
20 år 340 194
50 år 347 201
100 år 352 206

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
2. nov 1971 364 218
12. jan 1993 355 209
25. nov 2011 Ekstremvær: Berit
355 209
26. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
351 205
5. jan 1946 349 203
5. des 1979 347 201
7. okt 1975 345 199
12. okt 1954 340 194
27. nov 1999 Ekstremvær: Njål
338 192
18. des 1936 338 192

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 312 166
Orange 327 181
Rødt 345 199

Informasjonsside om Heimsjø

Datagrunnlag 1928-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -153
5 år -19 -165
10 år -24 -170
20 år -29 -175
50 år -35 -181
100 år -39 -185

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -39 -185
19. feb 1996 -28 -174
9. mar 1970 -25 -171
17. mar 1972 -25 -171
17. mar 1984 -24 -170
21. mar 2015 -24 -170

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
364 218
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
299 153
Middel høyvann 224 78
Middelvann 146 0
Middel lavvann 68 -78
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -146
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-39 -185
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.