Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 402 218
5 år 424 240
10 år 434 250
20 år 443 259
50 år 454 270
100 år 462 278

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
29. nov 1932 462 278
14. feb 1949 457 273
23. okt 1983 455 271
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
451 267
3. nov 1971 449 265
7. okt 1994 448 264
27. nov 2015 448 264
6. feb 1939 446 262
11. jan 1993 445 261
5.des 1979 443 259

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 402 218
Orange 424 240
Rødt 450 266

Informasjonsside om Narvik

Datagrunnlag 1931-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -6 -190
5 år -22 -206
10 år -29 -213
20 år -35 -219
50 år -43 -227
100 år -49 -233

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
17. mar 1980 −25 -209
19. sep 2001 −25 -209
26. sep 1984 −23 -207
7. apr 1993 −19 -203
8. okt 2002 −19 -203
17. apr 2003 −19 -203

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
462 278
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
382 198
Middel høyvann 284 100
Middelvann 184 0
Middel lavvann 84 -100
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -184
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-25 -209
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.