Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 196 106
5 år 207 115
10 år 211 119
20 år 215 123
50 år 220 128
100 år 224 132

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
13. jan 1997 227 135
15. nov 1978 222 130
22. jan 1996 220 128
27. mar 1990 219 127
21. des 1979 216 124
30. nov 1994 215 123
9. jan 1993 214 122
4. des 1994 214 122
24. des 2007 213 121
15. nov 2016 211 119

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 196 104
Orange 207 115
Rødt 215 123

Informasjonsside om Ny Ålesund

Datagrunnlag 1976-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -99
5 år -16 -108
10 år -20 -112
20 år -23 -115
50 år -28 -120
100 år -30 -122

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2006 -23 -115
6. apr 2008 -21 -113
5. mai 2012 -19 -111
25. mai 2013 -18 -110
29. apr 2017 -17 -109

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
227 135
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
185 93
Middel høyvann 138 46
Middelvann 92 0
Middel lavvann 47 -46
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -92
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-23 -115
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.