Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 145 80
5 år 156 91
10 år 162 97
20 år 166 101
50 år 172 107
100 år 176 111

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
8. des 1994 Ekstremvær: Navneløs
182 117
11. jan 1993 179 114
27. feb 1990 173 108
16. nov 1920 167 102
12. jan 2007 166 101
16. okt 1987 165 100
3. jan 1991 162 97
6. nov 1985 162 97
11. okt 1926 161 96
12. jan 2017 161 96

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 145 80
Orange 156 91
Rødt 166 101

Informasjonsside om Stavanger

Datagrunnlag 1919-2017

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 4 -61
5 år -4 -69
10 år -7 -72
20 år -10 -75
50 år -14 -79
100 år -17 -82

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. feb 1996 -19 -84
19. mar 1980 -17 -82
14. jan 1938 -15 -80
2. mar 1987 -15 -80
11. feb 1922 -12 -77
23. feb 1962 -12 -77

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
182 117
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
111 46
Middel høyvann 81 16
Middelvann 65 0
Middel lavvann 49 -16
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -45
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-18 -83
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.